Historie‎ > ‎Námětová cvičení‎ > ‎

1994 - Námětové cvičení na budovu nové základní školy

přidáno: 23. 5. 2012 4:39, autor: Martin Knitl
Na začátku 90 let byla v obci postavena nová základní škola, která byla projektovaná pro děti z Přísnotic , Žabčic a Unkovic. Po rozdělení obcí nebyla dostavěna podle plánu, protože děti z vedlejších obcí do Žabčic nedojížděli. Přesto však tato budova splňuje podmínky pro budovu se zvýšeným požárním nebezpečím. Cvičení se zúčastnil pouze sbor hasičů ze Žabčic. Voda byla čerpána ze studny u požární zbrojnice. Vzdálenost od studny k objektu je pouze 80m a tak hadice byly nataženy velice rychle. K hašení byly použity 3C proudy, z toho jeden byl vytažen na střechu a dva v přízemí budovy. Uvnitř objektu jsme nestříkali, abychom nepoškodili interiér budovy. Dodávka vody trvala 15 minut. Nácvik evakuace žáků prováděn nebyl, pouze bylo na konci cvičení provedeno vyhodnocení a vysvětlení, jakým způsobem by se evakuace prováděla. Dále jsme si prohlédli rozmístnění a počet hydrantů ve škole.
Comments