Historie‎ > ‎Námětová cvičení‎ > ‎

2001- Námětové cvičení na sýpku v Žabčicích v ŠZP

přidáno: 23. 5. 2012 4:49, autor: Martin Knitl
Důvodem tohoto cvičení bylo vyzkoušet dopravu 800l vody do prostoru parku. Zde se na pravé straně nachází statková sýpka a na levé straně nově zbudovaná benzinová stanice. Při požáru některého z těchto objektů by bylo zapotřebí značného množství vody a to bylo podstatou tohoto cvičení. Voda byla dopravována od studny u kapličky. Hadicové vedení bylo dlouhé 300m.Hašení se provádělo dvěma C a jedním B proudem. Na dopravu vody byly použity dvě čerpadla PS12. Při odběru 800l vody po dobu 20min trvale zůstávalo ve studni nejméně 40cm vody a přetažena nebyla. Činnost jednotky při cvičení byla dobrá, hadice byly nataženy rychle a čerpadla pracovala bezchybně. Rovněž činnost strojníků odpovídala zadanému úkolu a dobré bylo i to, že jsme při cvičení již zaučovali nové strojníky z řad družstva mladých, kteří si počínali rovněž dobře. Při cvičení se nám opět osvědčily vysílačky a můžeme říci, že se s nimi naučila zacházet již většina členů.
Comments