SDH‎ > ‎Činnost SDH‎ > ‎

Příspěvek do žabčického Občasníku

přidáno: 6. 4. 2014 7:14, autor: Jana Bystrzonovská   [ aktualizováno 6. 4. 2014 7:14 ]
Protože se do žabčického Občasníku vloudil šotek a příspěvek hasičů je z loňského roku, zveřejňujeme ten správný článek zde:

Začal nový rok, ve kterém náš sbor oslaví 100 let od svého založení. V závěru loňského roku byla vydána při této příležitosti publikace a 1. 12. proběhla v přísálí Lidového domu autogramiáda, na které byla kniha pokřtěna za účasti prezidenta Moravské hasičské jednoty. Při této příležitosti byl také představen kalendář pro letošní rok, který nafotily naše ženy v historických kostýmech a s dobovou technikou. V současné době jsou již všechny kalendáře rozebrány a volné knihy máme řádově v kusech. Po autogramiádě naši Mikuláši podělili děti při rozsvěcování vánočního stromku o cukrovinky, které zakoupila obec. Nechyběli ani čerti a andělé, kteří kontrolovali, zda byly všechny děti hodné.

25. ledna jsme uspořádali maškarní ples pro děti. V rámci oslav stoletého výročí jsme tentýž den večer zorganizovali společenský ples pro dospělé. Protože na úklid sálu mezi oběma akcemi byly pouze dvě hodiny, měli někteří naši členové obavy, jestli stihneme vše připravit na večer. V tuto dobu Lidový dům připomínal mraveniště. 30 členů a našich příznivců vše přichystalo v rekordním čase.

Oba plesy byly hojně navštíveny a zejména ten společenský se velice vydařil. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří nás svým příspěvkem nebo účastí podpořili a strávili s námi na plese příjemný večer. Zapomenout nelze ani na řadu sponzorů, kteří přispěli do tomboly věcnými dary nebo dárkovými poukázkami. Zvláštní poděkování patří Evě Nejezchlebové, která s námi připravovala půlnoční překvapení. Ze všech účinkujících dokázala vydolovat pohybové rezervy, o kterých mnozí neměli ani tušení. Generační rozdíl mezi tanečníky byl proto vítězstvím a nikoli prohrou (jak si často mysleli někteří skeptici).

Oslavy budou dále pokračovat v květnu. V sobotu 17. května bude slavnostní schůze a v neděli uspořádáme u hasičské zbrojnice odpolední program s výstavou historické i současné hasičské techniky, dobových dokumentů a vybavení.

V průběhu loňského roku jsme byli povoláni celkem k 19 událostem, z toho 10 x se jednalo o požár. Oproti roku 2012 je to pokles o 8 zásahů. To je jistě dobře. Doufáme, že tento trend bude platit i v roce letošním. Na konci roku 2013 byla všem jednotkám, které se podílely na zásazích při letních povodních poskytnuta dotace z Jihomoravského kraje.  Protože naši hasiči na záchranných akcích nemohli chybět, dostalo se i na nás. Peníze přišly až v závěru roku a zakoupili jsme za ně naviják na novou cisternu. Vozidlo bylo také na první garanční prohlídce jak nástavby, tak podvozku a obě prohlídky dopadly bez závad. Začátkem listopadu jsme provedli školení zásahové jednotky, v rámci kterého si hasiči prohlédli novou budovu hotelu. Následoval praktický výcvik a seznámení s novou technikou.

V září loňského roku jsme rozšířili náš spolek o novou dětskou kategorii. K mladším a starším žákům přibyla přípravka pro nejmenší děti (do šesti let). Přestože jsme původně počítali s 12 dětmi, v současné době se jich v přípravce schází osmnáct. Ve všech třech kategoriích navštěvuje kroužek mladého hasiče 53 dětí.

V podzimní části soutěží děti jezdí na branné závody. První byl v Týnu nad Bečvou. Soutěže se zúčastnilo přes 200 dětí. Nejlépe si vedla trojice ve složení Ondřej Slanař, Tomáš Chmelík a David Strach, kteří v kategorii mladší žáci obsadili první místo. Družstvo přípravky obsadilo 3. a 4. místo. Na branném závodě v Nítkovicích vybojovala první místo trojice starších žákyň Petra Valášková, Klára Slanařová a Alice Dvořáková.  Naši mladí hasiči byli výborní i na halové soutěži jednotlivců, Soptíkovi, která se konala v prosinci.  Mladší žáci obsadili první místo, starší žáci vybojovali první a třetí místo.

První soutěží v letošním roce bude taneční soutěž pro mladé hasiče, kterou náš sbor pořádá 29. března.  Dva tance budou povinné (polka a čača pro starší žáky, polka a mazurka pro mladší žáky). Třetí soutěžní disciplínou je volný tanec, při kterém mohou soutěžící popustit uzdu své fantazii. Ke Dni dětí připravujeme každoroční dětský den. O hlavních prázdninách proběhne opět letní výcvikový tábor pro mladé hasiče.  Jako každý rok pojedou mladí hasiči k Rešicím do Spáleného Mlýna. Téma pro letošní rok si opět vybraly děti. Nejprve toužily mít z tábora Madagaskar, ale protože se nám tohle téma zdálo příliš svazující, dohodli jsme se (děti i dospělí), že ZOO je ta správná volba.


Comments