SDH‎ > ‎Mládež 2013‎ > ‎

Mládež 2011


Uzlovačka Hrušovany u Brna

přidáno: 4. 1. 2012 8:39, autor: Jana Bystrzonovská   [ Aktualizováno 24. 3. 2012 11:32 uživatelem Martin Knitl ]

Poslední předvánoční víkend jsme uzavřeli rok 2011. Vydali jsme se na soutěž v uzlování do Hrušovan u Brna. Užít si zimní sobotu jinak než předvánočním shonem
jela celkem 3 družstva dětí. Mladší žáky reprezentovalo jedno dívčí a jedno chlapecké družstvo. Starší žáci, nebo spíše žákyně, byla záležitost dívek. Obě mladší družstva skončila se soutěží v osmifinále. Starší dívky uzlovaly ze všech sil. Nakonec vybojovaly 4. místo.

Uzlovačka Hrušovany


Soptík MHJ 2011

přidáno: 4. 12. 2011 8:31, autor: Jana Bystrzonovská   [ Aktualizováno 26. 12. 2011 12:25 uživatelem Martin Knitl ]

3. prosince pořádala MHJ netradiční halovou soutěž Soptík. Na děti čekalo 9 stanovišť. Mezi disciplínami byly například testy z požární ochrany, zdravovědy, pravidel silničního provozu a ochrany životního prostředí, rozvinutí hadice na cíl, vázání uzlů, šplh na laně a další. Náš sbor nejlépe reprezentovali sourozenci Slanařovi. Klára obsadila 10. místo v kategorii starších, Ondřej 12. místo v kategorii mladších žáků. Konkurence byla obrovská. Dohromady soutěžilo na 165 dětí. Moravská hasičská jednota vždy odměňuje všechny soutěžící, proto i ti méně úspěšní odjížděli spokojení.

Soptík MHJ 2011Branný závod Zastávka

přidáno: 4. 12. 2011 8:20, autor: Jana Bystrzonovská   [ Aktualizováno 4. 12. 2011 8:20 uživatelem Martin Knitl ]

První říjnovou sobotu jsme si zpříjemnili branným závodem mladých hasičů v Zastávce. Na trati dlouhé cca 3 km byla rozmístěna různá stanoviště, na kterých děti plnily rozličné úkoly praktického nebo teoretického charakteru. Odpovídali na otázky ze zdravovědy, ovazovali "poranění", stříleli ze vzduchovky, rozvinutím hadice shazovali kuželky, poznávali různé hasičské nářadí, přiřazovali názvy k mapovým značkám, orientovali mapu, absolvovali spoustu dalších úkolů. Nejlépe se umístila trojice starších žákyň Klára Slanařová, Petra Valášková a Lucie Štěpánkové, které získaly 4. místo ve své kategorii. 

Exhibice Žabčická studna 2011

přidáno: 4. 12. 2011 8:19, autor: Jana Bystrzonovská   [ Aktualizováno 4. 12. 2011 8:19 uživatelem Martin Knitl ]

V sobotu 27. srpna se naše mládež zúčastnila soutěže zásahových jednotek Žabčická studna. Děti nesoutěžily, ale ukázaly, co se celý rok na schůzkách učí. Mladší žáci předvedli klasický požární útok s vodou, tak jej provádějí při soutěžích v požárním sportu. Starší žáci si pečlivě natrénovali požární útok i s příjezdem a většinou disciplín, které byly součástí žabčické soutěže. Odměnou jim určitě byl velký potlesk, obrovská pýcha přihlížejících rodičů a nadšení vedoucích, že se jim vše vydařilo. Kromě toho dostaly děti i sladkou odměnu :-). 

Letní hasičský tábor

přidáno: 4. 12. 2011 7:39, autor: Jana Bystrzonovská   [ Aktualizováno 12. 5. 2012 1:41 uživatelem Martin Knitl ]

Přestože je příprava letního tábora velmi náročná, každý rok se jí věnujeme pečlivě a všichni se moc těšíme. Letošní tábor byl již 10. v pořadí. Celotáborovou hru jsme nazvali Kaňonem Apačů. Jak již z názvu vyplývá, stali jsme se na týden severoamerickým Indiány. Dopoledne jsme se vždy věnovali hasičským záležitostem. Požární útok, štafeta 4 x 60 m, střelba ze vzduchovky, to byla náplň první poloviny dne téměř každého dne. Odpoledne a večery pak patřily celotáborové hře a Indiánům. Nejprve všichni, i dospělí, museli přejít po vratkém mostě do Kaňonu Apačů. Pak si děti vyrobily lapače zlých snů a pravá indiánská trička. Aby byli Indiáni připraveni na boj se sousedními kmeny, museli absolvovat Indiánské hry, ve kterých cvičili tělo i ducha. Nezapomněli jsme ani na "lov bizonů" a "krocení divokých mustangů". Opravdové dobrodružství bylo, když „Huroni ukradli totemy“ a děti se museli nenápadně a potichu vplížit do jejich tábora a totemy si ukrást zpět. Nechyběla tajemná noční stezka „posvátným lesem“ a pokladovka. Jako každý rok si každá skupinka dětí vařila v kotlíku polévku a s chutí si svůj výtvor také snědla J. Po pokladovce na děti čekala i trocha kultury. Dospělí předvedli velkolepou divadelní scénu Poklad na Stříbrném jezeře. Chrabrý Vinnetou při ní bojoval s bledou tváří, která kradla jeho kmeni ovce. Přestože Apačové přivázali bělocha k mučednickému kůlu a dokonce ho začali mučit, vše se v dobré obrátilo. Vinnetou a bledá tvář sbratřili a bledá tvář si vzala za ženu Vinnetouovu sestru Nšo-či. Páteční odpoledne tradičně patří závěrečnému programu. Tentokrát se role obrátily a děti si připravily úžasné divadelní kusy ze života Indiánů. Poté jsme vyhodnotili celý týden, mladí hasiči dostali medaile, diplomy a díky štědrým sponzorům také spoustu cen. Už se těším na příští rok. Vypadá to, že poletíme na Havaj :-).


Tábor 2011


Poslední den v hasičce před prázdninami

přidáno: 17. 7. 2011 15:35, autor: Jana Bystrzonovská   [ Aktualizováno 17. 7. 2011 15:39 uživatelem Martin Knitl ]

Ve čtvrtek 23. června byla poslední hasička. Netrénovali jsme na závody, ale šli jsme na zmrzlinu. Byla to taková malá odměna dětem za to, že náš sbor reprezentují na soutěžích. Zároveň jsme plánovali, jaké si připravíme kostýmy a rekvizity na letní tábor. Letošní celotáborová hra má název Kaňonem Apačů. Budeme tedy Indiáni.

Soutěž v Židlochovicích

přidáno: 18. 6. 2011 7:22, autor: Jana Bystrzonovská   [ Aktualizováno 19. 6. 2011 6:23 uživatelem Martin Knitl ]

Závody 18. června byly velkou oslavou. Sbor dobrovolných hasičů ze Židlochovic slavil 100. výročí založení. Samotná soutěž O pohár starosty Židlochovic byla již 20. ročníkem. Přestože se zúčastnil malý počet soutěžních družstev, bylo sobotní dopoledne v Židlochovicích velmi příjemné. Kromě soutěžení si děti prohlédly vystavenou hasičskou techniku od té nejmodernější až po veterány. Naší mladší žáci skončili v závodech na 3. místě. Zhruba před měsícem projevily zájem o utvoření soutěžního družstva i starší žáci a začali trénovat. Soutěž v Židlochovicích byla jejich premiérou. Umístili se na 2. místě.

Soutěž v Přísnoticích

přidáno: 18. 6. 2011 7:19, autor: Jana Bystrzonovská   [ Aktualizováno 18. 6. 2011 7:22 uživatelem Martin Knitl ]

Závody probíhaly 8. 5. v sousedních Přísnoticích. Vzhledem k přátelským vztahům s našimi sousedy bylo příjemné zúčastnit se této soutěže. Mladší žáci ze Žabčic skončili na 12. místě.

Soutěž ve Zbýšově

přidáno: 18. 6. 2011 7:17, autor: Jana Bystrzonovská   [ Aktualizováno 18. 6. 2011 7:19 uživatelem Martin Knitl ]

Soutěž ve Zbýšově se konala 30. dubna. Naší malí hasiči skončili na 9. místě.

Soutěž Syrovice

přidáno: 18. 6. 2011 7:15, autor: Jana Bystrzonovská   [ Aktualizováno 19. 6. 2011 6:25 uživatelem Martin Knitl ]

Tato soutěž byla prvním kolem soutěží v požárním sportu. Konala se 16. 4. v Syrovicích. Naši mladší žáci skončili na 6. místě a postoupili do druhého kola.

Prezentace PicasaWeb


1-10 of 11